V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 23-25 Ekim 2018, Havana, Küba